Verners Lazdans ©

Built with Berta.me

 1. Viņš nav perfekts • He isn't perfect, 2016, Oil on canvas, 140 x 120 cm

  Viņš nav perfekts • He isn't perfect, 2016, Oil on canvas, 140 x 120 cm

  Ģimenes portrets • Family Portrait, 2017, Oil on canvas, (2)145 x 95 cm

  Ģimenes portrets • Family Portrait, 2017, Oil on canvas, (2)145 x 95 cm

  Zootopija • Zootopia, 2017, Oil on canvas, 120 x 100 cm

  Zootopija • Zootopia, 2017, Oil on canvas, 120 x 100 cm

  Kurpju cilvēki • The Shoe People, 2014, Oil on canvas, 125 x 160 cm

  Kurpju cilvēki • The Shoe People, 2014, Oil on canvas, 125 x 160 cm

  Novērotājs 1 • Observer 1, 2017, Oil on canvas, 145 x 95 cm

  Novērotājs 1 • Observer 1, 2017, Oil on canvas, 145 x 95 cm

  Novērotājs 2 • Observer 2, 2017, Oil on canvas, 30 x 35 cm

  Novērotājs 2 • Observer 2, 2017, Oil on canvas, 30 x 35 cm

  Vientuļnieks • Recluse, 2017, Oil on canvas, 70 x 50 cm

  Vientuļnieks • Recluse, 2017, Oil on canvas, 70 x 50 cm

  Novērotājs 3 • Observer 3, 2017, Oil on canvas, 30 x 40 cm

  Novērotājs 3 • Observer 3, 2017, Oil on canvas, 30 x 40 cm

  Novērotājs 4 • Observer 4, 2016, Oil on canvas, 30 x 40 cm

  Novērotājs 4 • Observer 4, 2016, Oil on canvas, 30 x 40 cm

  Kažoks • Fur, 2017, Oil on canvas, 120 x 100 cm

  Kažoks • Fur, 2017, Oil on canvas, 120 x 100 cm

  Meditācija • Meditation, 2016, Oil on canvas, 50 x 40 cm

  Meditācija • Meditation, 2016, Oil on canvas, 50 x 40 cm

  Sargeņģelis • Guardian Angel, 2017, Oil on canvas, 70 x 50 cm

  Sargeņģelis • Guardian Angel, 2017, Oil on canvas, 70 x 50 cm

  Rītdiena nav apsolīta • Tomorrow isn't  promised, 2016, Oil on canvas, 35 x 540 cm

  Rītdiena nav apsolīta • Tomorrow isn't  promised, 2016, Oil on canvas, 35 x 540 cm

  Lēnā kustība • Slow Movement, 2016, Oil on canvas, 180 x 120 cm

  Lēnā kustība • Slow Movement, 2016, Oil on canvas, 180 x 120 cm

  Nomale • Outskirts, 2017, Oil on canvas, 30 x 40 cm

  Nomale • Outskirts, 2017, Oil on canvas, 30 x 40 cm

  Vietējais • Indigenous, 2017, Oil on canvas, 70 x 50 cm

  Vietējais • Indigenous, 2017, Oil on canvas, 70 x 50 cm

  Pierobeža • The Frontier, 2016, Oil on canvas, 120 x 100 cm

  Pierobeža • The Frontier, 2016, Oil on canvas, 120 x 100 cm

  Antena • Antenna, 2016, Oil on canvas, 120 x 100 cm

  Antena • Antenna, 2016, Oil on canvas, 120 x 100 cm

  • 1

   Viņš nav perfekts • He isn't perfect, 2016, Oil on canvas, 140 x 120 cm

  • 2

   Ģimenes portrets • Family Portrait, 2017, Oil on canvas, (2)145 x 95 cm

  • 3

   Zootopija • Zootopia, 2017, Oil on canvas, 120 x 100 cm

  • 4

   Kurpju cilvēki • The Shoe People, 2014, Oil on canvas, 125 x 160 cm

  • 5

   Novērotājs 1 • Observer 1, 2017, Oil on canvas, 145 x 95 cm

  • 6

   Novērotājs 2 • Observer 2, 2017, Oil on canvas, 30 x 35 cm

  • 7

   Vientuļnieks • Recluse, 2017, Oil on canvas, 70 x 50 cm

  • 8

   Novērotājs 3 • Observer 3, 2017, Oil on canvas, 30 x 40 cm

  • 9

   Novērotājs 4 • Observer 4, 2016, Oil on canvas, 30 x 40 cm

  • 10

   Kažoks • Fur, 2017, Oil on canvas, 120 x 100 cm

  • 11

   Meditācija • Meditation, 2016, Oil on canvas, 50 x 40 cm

  • 12

   Sargeņģelis • Guardian Angel, 2017, Oil on canvas, 70 x 50 cm

  • 13

   Rītdiena nav apsolīta • Tomorrow isn't  promised, 2016, Oil on canvas, 35 x 540 cm

  • 14

   Lēnā kustība • Slow Movement, 2016, Oil on canvas, 180 x 120 cm

  • 15

   Nomale • Outskirts, 2017, Oil on canvas, 30 x 40 cm

  • 16

   Vietējais • Indigenous, 2017, Oil on canvas, 70 x 50 cm

  • 17

   Pierobeža • The Frontier, 2016, Oil on canvas, 120 x 100 cm

  • 18

   Antena • Antenna, 2016, Oil on canvas, 120 x 100 cm

  Tomorrow isn't Promised - solo show

  Alma gallerie, Riga, Latvia. 06.02 - 03.03.2017

  This exhibition consists of 11 new paintings by the artist, all but one of which were painted in 2016. There can be no doubt that one can perceive the resonance of the socio-political events of the past year and the resulting mood in Verners’ latest works. The artist himself describes this as uncertainty in regard to tomorrow... In particular, the works in the gallery’s dark space put one in mind of the science-fiction world of George Orwell’s 1984 with its characteristic machinery and presence of menacing “shadows” and spies… Whatever you do, if you think you’re alone in the exhibition space, think again.

  In terms of painting, Verners is faithful to his tried and trusted palette of colours, mainly comprised of monochrome grey tones painted in dense and weighty brushstrokes. Despite the fact that one can definitely detect the turbulent spirit of the day in these latest works, in a broader context, the paintings have been created as a result of the relationship between people, nature and the cosmos. However, man is not alone in his ruminations. In the mute silence that is the exclusive preserve of painting, the works in Tomorrow isn't Promised also allude to these continual inner doubts and insecurity.

  It is worth noting that, in an unusual way, the reminder that tomorrow is not guaranteed is not a paralyzing “death sentence”, but rather an invocation to live in the present; moreover, to live courageously, resolutely and with a stiff upper lip. The artist implores the rest us to cast off the cloak of fear from our hunched backs and to realize that you don’t have to be perfect to really be alive.

 2. Rītdiena nav apsolīta

  Galerija Alma, 06.02-03.03.2017

  Šajā izstādē ir eksponēti mākslinieka 11 jauni gleznojumi, visi izņemot vienu ir darināti 2016. gadā. Bez šaubām, pagājušā gada sociāli politiskie notikumi un to radītā noskaņa ir jūtama Vernera jaunākajos darbos. Mākslinieks pats to lakoniski raksturo kā nedrošību par rītdienu.. Īpaši galerijas tumšajā zālē izstādītie darbi atsauc atmiņā Džordža Orvela 1984 zinātniski fantastisko pasauli, ar tai raksturīgo mašinēriju, uzglūnošu “ēnu” un spiegu klātbūtni…tikai nedomājiet, ka esat vieni izstāžu zālē.

  Gleznieciski Verners ir uzticīgs jau sev ierastai krāsu paletei, pārsvarā izmantojot monohromos pelēkos toņus, gleznojot trekniem, pastoziem triepieniem. Lai gan jaunākajos darbos izteikti nolasāms mūsu laika nemierīgais gars, tomēr plašākā kontekstā gleznojumi ir tapuši māksliniekam svarīgo pārdomu par attiecībām starp cilvēku, dabu un kosmosu rezultātā. Tomēr cilvēks nav viens pat savās pārdomās. Arī par šāda veida nemitīgām iekšējām šaubām un nedrošību tikai glezniecībai iespējamā mēmā klusumā vēsta izstādes “Rītdiena nav apsolīta”darbi.

  Ir svarīgi pieminēt, ka atgādinājums – rītdiena nav apsolīta, neparastā veidā nav paralizējošs “nāves” spriedums, bet gan aicinājums dzīvot šobrīd, pat vēl vairāk – aicinājums dzīvot drosmīgi, ar paļāvību, par spīti. Nomest baiļu kažoku no salīkušās muguras un saprast, ka nav nemaz jābūt perfektam, lai būtu tiešām dzīvs.

 3. Skaidri neredzamā esamība. Autors: Ansis Starks.

  Vizuālo mākslu žurnāls "Studija".

 4. Vienas dienas saimnieks

  Īssaruna ar mākslinieku Verneru Lazdānu

  Autors: Lauma Laube. 2017. gada 3. februāris