Built with Berta.me

  1. In 2008 Verners Lazdans graduated from the Painting department of the Latvian Academy of Art with a series of works revealing his interest in human / animal interaction and the incomprehensible in nature – in savagery that contains much undiscovered pre-programmed genuineness.

    Painting with a succulently plastic gesture on grey monochrome fields, the artist models original forms-structures that remind us of fantasy creatures. We have here both monumental scope and laconism. The image has become a symbol for the depiction of the inner essence, the centre of the work. There are no descriptive surroundings such as landscape or interior. Everything is subjected to the representation of the inner essence.

    The works may be interpreted as an idea of the alien, inscrutable part of nature as well as a metaphor on the human/animal boundary, on the subconscious and its primeval force.

  2. Cilvēka un dabas krustpunktu meklējumiem mākslinieks pievērsies jau studiju laikā LMA Glezniecības nodaļā, kuru absolvēja 2008. gadā.

    Lazdāna gleznas un tēlniecības objekti ir kā īpatno būtņu portretu kolekcija, kur brīžiem izsmērētos viepļos, citkārt mīlīgos acu skatos ietverts pirmatnējais un instinktīvais savvaļas spēks, kas, iespējams, joprojām mājo arī cilvēku zemapziņas slāņos. Vernera Lazdāna gleznām raksturīgs monumentāls vēriens un lakonisms, kamēr kompozīcijām trūkst paskaidrojošas vides, proti, ainavas vai interjera, radot iespaidu, ka tēli uzplaiksnījuši sirreālā Visumā, kas varētu būt kā fiziskā, tā garīgā pasaule.

    Verners Lazdāns sarīkojis vairākas personālizstādes Latvijā, kā arī piedalījies grupas izstādēs Rīgā un 2010. gadā arī grupas skatē “No soul for sale” Londonas Tate Modern.